Vi vil hjelpe deg og din bedrift.

Med bred erfaring fra industri/ næringsliv

Vi er 7 erfarne industri- og næringslivsfolk som gjennom dialog med eiere, styremedlemmer og og daglig ledere ønsker å bidra med utvikling av bedrifter.

Vi har alle mange års fartstid i norsk og internasjonalt næringsliv som bedriftseiere og styremedlemmer. Til sammen har vi en bred, variert og unik erfaring med ledelse / rådgivning / styreverv fra mer 100 ulike bedrifter.

Mer info

Invitasjon til dialog

Vi ønsker å komme i dialog med selskaper som er åpne for å se på mulighet for å etablere et velfungerende styrearbeid i bedriften. Ingen forsikring er mer gunstig enn å ha et fungerende styre. Som en start kan det være aktuelt bare å få i gang samtaler mellom eier/styre/ledelse og én eller flere av oss. På sikt kan dette utvikles innenfor en styreramme.

Inspirasjon og innspill

Vårt ønske er å bidra til at flere bedrifter lykkes bedre. Vi er overbevist at det starter i styrerommet. Vi tilbyr inspirasjon og innspill, skreddersydd din bedrift. Vi har bred erfaring fra små og mellomstore bedrifter og vært med på å lede og utvikle disse. Vi har også erfaringer fra større bedrifter og konsern.

Om oss

Kristian Oppegaard

Kompetanseområde: Styreledelse/Daglig Ledelse/ Strategiledelse/ Salg&Markedsføring/ Kjøp og Salg av virksomheter, Familiebedrifter

Bransjeerfaring: Industri

Formalkompetanse: Siv.ing (NTNU)/ Siv.øk (HSG-CH); AFF –Solstrand; Styrelederskolen

Jan A. Sannem

Kompetanseområde: Styreledelse, daglig ledelse, kjøp & salg av bedrifter, rådgivning/samtalepartner familiebedrifter

Bransjeerfaring: Industri & handel

Formalkompetanse: Master Bus. Admin., USA; Insead, Exec. Progr., Frankrike

Per A. Kjærnes

Kompetanseområde: Prosjektledelse, Næringsutvikling, Risikostyring

Bransjeerfaring: Industri / Off-Shore / Olje & Gass

Formalkompetanse: Siv.ing (NTNU)

Jan Erik Edvardsen

Kompetanseområde: Styreledelse / Daglig ledelse; Fabrikkdrift / produksjonsledelse; Konstruksjon av gasskip; Lagring og transport av LNG og LPG; Energieffektivisering / Enova programstøtte

Bransjeerfaring: Skipsbygging/LNG, LPG og kjemikalieskip; Oljeselskap/Lagring og distribusjon av oljeprodukter og gass; Industri

Formalkompetanse: Siv.ing (NTNU-Maskin); Bedriftsøkonom BI; AFF-Solstrand

Sigvart Hovland

Kompetanseområde: Styreledelse / Operativ og Strategisk ledelse /Kredittvurdering; Skjønnsrett (Verdivurdering av Landbruksvirksomhet )

Bransjeerfaring: Informasjon/Samfunnskontakt i Landbruksorganisasjonene; Politisk rådgiver i Landbruksdep; Ledelse i Bank og Finans

Formalkompetanse: Jordskiftekandidat ( NLH )

Bengt Lie Hansen

Kompetanseområde: Styreledelse, Strategi, Kommersielle forhandlinger, Prosjektledelse, Rådgiver, Teambuilding, Compliance

Bransjeerfaring: Olje og Gass, Leverandørindustri, Olje og Energidept., Deminex, Hydro, Statoil, Selmer

Formalkompetanse: Siv.øk (NHH) / Cand.jur. ( UiO); Advokat

Nils Tore Kristiansen

Kompetanseområde: Daglig Leder, Styreledelse, Strategi; Kjøp og salg av virksomheter

Bransjeerfaring: Industri; Investor / Finans

Formalkompetanse: Siv.ing (NTNU) (Maskin); IFL Lederutvikling

Du har alt å vinne

Vi har ingen fast oppskrift for å kunne lykkes. Hver enkelt bedrift må vurderes individuelt. Det finnes mange måter å lykkes (og å feile) på. Derfor tror vi på videreutvikling gjennom dialog med oss som dialogpartner. Du finner fort ut om det har noe for seg i ditt tilfelle.

Kontakt oss

Vi oppfordrer alle som har en nøkkelrolle innenfor utvikling og ledelse til å ta kontakt for å finne ut hvordan vi kan hjelpe nettopp deg og din bedrift. Det er helt uforbindtlig.

Kristian Oppegaard: 906 23 203 kris@ko-consulting.no

Jan A. Sannem: 900 25 923 j-sannem@online.no

Alle henvendelser behandles strengt konfidensielt.

StryreStell PDF